Hogere omzet en winst voor Colruyt Group

Colruyt Group heeft het boekjaar 2023/24 op 31 maart afgesloten met een omzet van 10,8 miljard euro. Dat is een toename met 11,9% in vergelijking tot het vorige boekjaar. De omzetgroei is deels een gevolg van hogere prijzen, maar ook van een toename van het marktaandeel in België en de integrale consolidatie van 2 bedrijven binnen de groep. Exclusief overname-effecten steeg de omzet met 9%.

De brutowinstmarge verbeterde tot gemiddeld 29,8%.  Colruyt boekte een verbetering in het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen EBIT met 67,2% tot 470 miljoen euro. De winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief éénmalige effecten nam met 75,1% toe naar 368 miljoen euro.

Colruyt Group verwacht dat de macro-economische context uitdagend en onzeker zal blijven en dat de sterke concurrentie op de Belgische retailmarkt zich zal voortzetten. Colruyt Group streeft ernaar om het bedrijfs- en nettoresultaat van boekjaar 2023/24 te evenaren in boekjaar 2024/25.

CEO Stefan Goethaert: “We mogen binnen de huidige omstandigheden tevreden terugblikken op het voorbije boekjaar. In een blijvend uitdagende en zeer concurrentiële context zijn we erin geslaagd significant betere resultaten neer te zetten dan vorig jaar. En dat mede dankzij de voortdurende focus op (operationele) efficiëntie en het harde werk van al onze medewerkers. Ook het komende boekjaar zullen we als Belgische en lokale retailer blijven inzetten op onze 
langetermijnstrategie, onze laagsteprijsbelofte bij de formule Colruyt Laagste Prijzen en de constructieve relaties met al onze partners: klein en groot.”  

Laatste nieuws