Hogere omzet en lagere winst voor Barry Callebaut

Barry Callebaut heeft in de eerste helft van het boekjaar 2023/2024 voor 4,64 miljard Zwitserse frank omgezet. Dat is 11,1% meer dan in de eerste helft van het voorgaande boekjaar. Het afzetvolume nam met 0,7% toe naar bijna 1,14 miljoen ton. De operationele winst was met ruim 663 miljoen Zwitserse frank 0,2% lager. De nettowinst viel met 67,2% terug tot 76,8 miljoen Zwitserse frank.

Met name de flinke stijging van de cacaoprijzen zorgde voor de omzetgroei. Door de eenmalige bedrijfskosten van het eerder aangekondigde reorganisatieplan BC Next Level, bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen, was de bedrijfswinst aanmerkelijk lager. De implementatie van het programma BC Next Level verloopt zoals gepland. 

Voor de rest van het boekjaar houdt Barry Callebaut vast aan de eerder afgegeven verwachtingen. Het bedrijf rekent op een gelijk afzetvolume in vergelijking tot boekjaar 2022/2023 met daarbij ook een vergelijkbaar bedrijfsresultaat op terugkerende basis in constante valuta.

Meer over


Laatste nieuws