Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking

De telerscoöperaties Koninklijke FruitMasters uit Nederland en Coöperatie Hoogstraten uit België gaan een toekomstige samenwerking onderzoeken. Hiermee hebben de Raad van Commissarissen van FruitMasters en het bestuursorgaan van Coöperatie Hoogstraten ingestemd. De mogelijke samenwerking beoogt een grensoverstijgend bronplatform voor fruit en groenten, waarmee schaalvoordelen worden gerealiseerd voor de aangesloten telers en ketenpartners.

Aan de basis van beide coöperaties staat de teelt van kwaliteitsgroenten en -fruit. De mogelijke samenwerking beoogt een impuls te geven aan de groeiambities en het versterken van de gezamenlijke positie als fruit- en glasgroentespecialist in Europa. Hierbij staat het belang van toekomstbestendig telen en het zekeren van een goede afzet centraal. Schaalvergroting is een kans om een nog sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt. Door maximaal in te zetten op hechte ketensamenwerking wordt het mogelijk om efficiënter in te spelen op de vraag van de markt en de beste match te realiseren tussen vraag en aanbod.

Beide organisaties staan positief tegenover een mogelijke samenwerking met verregaande ketensynergie. Kansen op dit gebied omvatten het dempen van ketenkosten, versnelde kennisopbouw, innovatie in nieuwe rassen, verdere verduurzaming, digitalisering en het veerkrachtig inspelen op veranderende marktomstandigheden. Een samenwerking op deze terreinen zal resulteren in een krachtige partner in het Europese verslandschap. De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties.

Coöperatie Hoogstraten is een Belgische afzetorganisatie voor verse groenten en fruit met een omzet van 370 miljoen euro. Het is de thuisbasis voor meer dan 200 unieke producenten, verenigd in een gezamenlijke missie: het creëren van een duurzame toekomst voor de groente- en fruitsector. Samen telen en distribueren we producten van topkwaliteit naar klanten over de hele wereld. Met een gefocust productassortiment waarbij aardbeien, tomaten en paprika de hoofdmoot uitmaken, proberen wij het verschil te maken. Zij aan zij met onze stakeholders streven we naar de hoogste kwaliteit in producten en diensten, in vakmanschap en innovatie zodat we elke dag kunnen genieten van verse groenten en fruit, vol smaak en met respect voor duurzaamheid.

FruitMasters is de grootste fruitcoöperatie van Nederland met een omzet van bijna 300 miljoen euro. Met ruim 400 aangesloten fruittelers levert het hard- en zachtfruit rechtstreeks van de bron in binnen- en buitenland. We kijken naar de volledige reis van het fruit, van teler tot consument: van sortering tot verpakken en van branding tot schappresentatie. FruitMasters loopt voorop in de markt door continu te investeren in nieuwe technieken, door eigen (concept-)rassen te ontwikkelen die perfect aansluiten bij de smaakwensen van de consument, en door altijd mens en natuur voorop te zetten. We telen én verpakken zo duurzaam mogelijk, zodat we zowel nu als in de toekomst van lekker en gezond fruit kunnen genieten.

Laatste nieuws