Marel wordt mogelijk overgenomen

De machinefabrikant voor de vlees- en visverwerkende industrie Marel heeft ongevraagd een niet-bindend eerste voorstel ontvangen met betrekking tot een mogelijk bod op alle aandelen van het bedrijf. In dit voorstel, waarin expliciet wordt aangegeven dat het geen juridisch bindende verbintenis is, wordt gesteld dat wanneer er in de toekomst een vrijwillig overnamebod zal worden uitgebracht, dat aan verschillende voorwaarden zal zijn onderworpen. Dat meldt Marel.

De partij achter het voorstel stelt dat Eyrir Invest, dat 24,7% van de aandelen in Marel houdt, heeft aangegeven een dergelijk bod te aanvaarden wanneer het wordt uitgebracht. Marel zal het niet-bindende voorstel zorgvuldig en procesmatig beoordelen met het oog op de langetermijnbelangen van het bedrijf en alle aandeelhouders.

Op dit moment bestaat er geen zekerheid of het niet-bindende voorstel zal leiden tot een bindend aanbod, noch onder welke voorwaarden een dergelijk aanbod zou kunnen worden gedaan. Marel zal de markt tijdig informeren over eventuele materiële ontwikkelingen, in overeenstemming met de wettelijke openbaarmakingsverplichtingen.

Laatste nieuws