Europees Parlement stemt tegen plastic en eenmalige verpakkingen

Kleine of eenmalige plastic verpakkingen moeten van de Europese markt verdwijnen, dat vindt het Europees Parlement. Wanneer ook de lidstaten ermee instemmen, komen er regels voor eenmalige wegwerpverpakkingen voor boter, mayonaise of zeepjes in hotels. Verpakkingen moeten ook beter afbreekbaar worden, zonder chemische schadelijke stoffen. De maatregel kan helpen om de door de EU afgesproken klimaat- en milieudoelen te halen.

Het Europees Parlement heeft woensdag voor de wetgeving gestemd die in 2040 het aantal verpakkingen met vijftien procent moet verminderen. Aan de stemming ging een flinke discussie in het Europees Parlement vooraf. Veel Europarlementariërs vonden dat de EU met dergelijke regelgeving te ver gaat met haar "micromanagement". Er was ook veel gelobby van verpakkingsfabrikanten. Onder meer een producent van doosjes voor Franse kazen vond dat de nieuwe wetgeving onterecht de eenmalige houten verpakking van de Camembert-kaas leek te verbieden. Voor streekproducten, en dus ook voor de echte Camembert, maakte de wetgeving al eerder een uitzondering. Die uitzondering zal er wat het Europees Parlement betreft nu ook tijdelijk komen voor alle verpakkingen van hout of was.

Uiteindelijk woog voor een ruime meerderheid van de parlementariërs, 426 van in totaal 625 stemmen, de milieuwinst het zwaarst. Het voorstel zal na vandaag door de EU-lidstaten worden bekeken. Daarna zullen EU-parlement en lidstaten samen beslissen over de definitieve versie van de verpakkingswetgeving.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat zorgt elke EU-burger op dit moment voor 188 kilo aan verpakkingsafval per jaar. Dit kleine huishoudelijk afval heeft in de afgelopen tien jaar gezorgd voor een toename van 20 procent aan afval.

 

Bron: ANP

Laatste nieuws