JDE Peet’s boekte organische omzetgroei van 11,3% in boekjaar 2022

AMSTERDAM - JDE Peet’s, het bedrijf achter de koffiemerken Douwe Egberts en Jacobs, heeft voorlopige cijfers over het boekjaar 2022 gepubliceerd. Het bedrijf meldt een omzetgroei van 16,4%. Organisch steeg de omzet met 11,3%. De brutowinst steeg met 3,3%, maar op aangepaste basis daalde het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen met 5,9% door de hogere kosten. In februari maakt het bedrijf de definitieve resultaten bekend.

Voor het boekjaar 2023 gaat JDE Peet's uit van een organische omzetgroei van 5%. Voor de wat langere termijn streeft het bedrijf naar een organische omzetgroei van 3 tot 5%, een organische groei van de aangepaste EBIT van 5% en een vrije kasstroomconversie van ongeveer 70%.

Laatste nieuws