EU-landbouwprijzen blijven stijgen in Q2 2022

LUXEMBURG - De Russische inval in Oekraïne heeft de wereldwijde landbouwmarkten in 2022 aanzienlijk verstoord. Rusland en Oekraïne waren belangrijke exporteurs van granen, tarwe, maïs, oliehoudende zaden (met name zonnebloemen) en meststoffen totdat de oorlog uitbrak. Bovendien hebben de maatregelen om de EU minder afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen de energieprijzen opgedreven. Dit alles heeft geleid tot sterke prijsstijgingen voor belangrijke landbouwproducten. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van Eurostat.

Tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2022 is de gemiddelde prijs van goederen en diensten die momenteel in de landbouw worden verbruikt met 36% gestegen voor hetzelfde "mandje" van inputs. Binnen dit mandje waren er aanzienlijke prijsstijgingen voor meststoffen en bodemverbeteraars (+116%) en energie en smeermiddelen (+61%).

In dezelfde periode is ook de gemiddelde prijs van landbouwproducten als geheel (output) sterk gestegen (+25%) voor hetzelfde "mandje" van producten. Er waren bijzonder sterke prijsstijgingen voor granen (+68%), voor oliehoudende zaden en vruchten (+59%) en voor eieren (+45%). 

Deze informatie komt uit de door het Europese statistiekbureau gepubliceerde gegevens over de landbouwprijsindexen.

Laatste nieuws